Twoja Prenumerata

Newsweek, Time i inne.

PRENUMERATA - regulamin sprzedaży

 

 Oferta

 1. Oferta prezentowana na naszej stronie internetowej nie jest stanem magazynowym firmy. Dlatego żeby otrzymywać wybraną prenumeratę lub wymienić egzemplarz trzeba odczekać kilka dni.
 2. Nasz cennik jest cennikiem brutto (zawiera podatek Vat).
 3. W chwili złożenia zamówienia wiążąca dla obu stron (zamawiajacego i sprzedawcy) jest cena widniejąca przy produkcie .

Zamawianie

 1. Wybraną prenumeratę można zamówić faksem.

 2. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty;

Realizacja zamówień

 1. Dostawa odbywa się wybranym kurierem, lub poprzez pocztę polską.
 2. Czas realizacji uzależniony jest od danego produktu i sposobu dostawy.
  • prenumerata gazet i czasopism - jest realizowana od kolejnego wydania, po zaksięgowaniu przez "Twoją Prenumeratę" wpłaty i otrzymaniu danych zlecenia.
 3. Zamówienia są realizowane jedynie w dni robocze.
 4. Koszty dostawy prenumeraty dzienników i czasopism są wliczone w cenę prenumeraty.

Formy płatności

 1. przelew bankowy
 2. przekaz pocztowy
 3. gotówka – w siedzibie "Twoja Prenumerata"

 Rezygnacje. reklamacje i zwroty

1. Przysługuje Państwo prawo do rezygnacji z prenumeraty (wymagana jest forma pisemna), w dowolnym momencie jej trwania. "Twoja prenuerata" zwraca niewykorzystaną część wpłaty za prenumeratę w terminie 14 dni od otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Dane osobowe

 1. Składając zamówienie, Zaawiający zobowiązani są do podania swoich prawdziwych danych niezbędnych do celów realizacji zamówienia, wyrażają tym samym zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w naszej bazie danych oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).